Reglement for fiskeri i Sorø-, Pedersborg og Tuel Sø, fra bred og båd 

1. Tilladelse til at fiske i søerne gælder fra 1. januar til 31. december.

2. Medlemsåret er fra 1. januar til 1. marts det efterfølgende år. Medlemskort skal altid medbringes under fiskeri

3. Der må ikke anvendes selvfiskende redskaber, ruser til agnfisk er ligeledes forbudt.

4. Salg af fanget fisk er forbudt, og medfører inddragelse af medlemskortet, som ikke kan fornys det efterfølgende år.

5. Foreningens kontrollører har ret til at kontrollere medlemskort samt indhold af fisketaske. Foreningens medlemmer har ret til at kontrollere fiskekort, mod forevisning af eget medlemskort.

6. Hjemtagning af undermålsfisk samt fredet fisk straffes efter bestemmelserne i ferskvandsfiskeriloven

7. De statslige bestemmelser omkring fisketegn, mindstemål og fredningstider er gældende i Sorø LF´s fiskevand

Ved bådfiskeri må elmotor bruges

8. KARPER SKAL GENUDSÆTTES. Ved kortvarig opbevaring af karper skal carpsack benyttes, og karper må kun opbevares i tidsrummet fra solnedgang til solopgang.

9. Foreningens adresse:  Sorø Lystfiskerforening, Klubhuset, Frederiksvej 37. 4180 Sorø

De statslige bestemmelser omkring fisketegn, mindstemål og fredningstider er gældende i Sorø LF´s fiskevande

 

Regler for brug af Sorø LF´s både med online booking

Kontaktperson: Ole Meier 23820821 

Før du tager ud:

-Sørg for at huske tidspunkt for afgang og tilbagekomst.

-De anførte tider skal overholdes.

-Hvis en booket båd ikke er taget i brug senest 30 minutter efter bookingens start, kan den betragtes som ledig.

-Det er bruger/bådførers ansvar, at de lovpligtige sikkerhedsregler overholdes.

Når du er kommet ind:

-Gør båden ren efter dig og ryd op.

-Er der fejl og mangler på f.eks. låse, årer og anker, kontakt materielformanden.

-Husk at hænge nøglen på sin plads.

-Indehavere af bådnøgle kan lave maks. 2 fremtidige bookinger ad gangen.

Du bør altid holde dig opdateret om reglerne på vores hjemmeside: www.s-lf.dk

Pas på vores fisk og vores natur - så der er noget til fremtiden!

 

Regler for brug af Sorø LF´s både med manuel booking

Kontaktperson: Ole Meier 23820821 

Før du tager ud:

-Kontroller i kalenderbogen at båden ikke er booket af andre.

-Skriv dit navn på siden for den valgte dato.

-Skriv bådnummer, tidspunkt for afgang og tilbagekomst.

-De anførte tider skal overholdes.

-Hvis en booket båd ikke er taget i brug senest 30 minutter efter bookingens start, kan den betragtes som ledig.

-Det er bruger/bådførers ansvar, at de lovpligtige sikkerhedsregler overholdes.

Når du er kommet ind:

-Gør båden ren efter dig og ryd op.

-Er der fejl og mangler på f.eks. låse, årer og anker, kontakt materielformanden.

-Indehaver af bådnøgle kan lave maks. 2 fremtidige bookinger ad gangen.

Du bør altid holde dig opdateret om reglerne på vores hjemmeside: www.s-lf.dk

Pas på vores fisk og vores natur - så der er noget til fremtiden!

 

 

Efter møde i foreningens klubhus onsdag d. 24. april blev der vedtaget et regelsæt vedrørende hjemtagning af rovfisk fra Sorø søerne.

Regler for hjemtagning af rovfisk

Reglerne er som følger: 

- Der må maks. hjemtages 2 sandart per mand per dag. 
- Alle sandarter over 70 cm skal nænsomt genudsættes. 
- Der må maks. hjemtages 2 gedder per mand per dag. 
- Alle gedder over 80 cm skal nænsomt genudsættes. 
- Der må maks. hjemtages 5 aborre p...er mand per dag. 
- Alle aborre over 35 cm skal nænsomt genudsættes. 

Bæredygtighed er kodeordet, så vi alle i foreningen og i fremtiden kan bibeholde det gode fiskeri, som vores søer tilbyder. Reglerne træder i kraft per 1.juni 2013, og selve regelsættet vil blive monteret i foreningens både samt på opslagstavlen ved Tuel sø. Samtidig vil der blive opsat målebånd i bådene, så ingen er i tvivl om, hvor lang den fangne fisk er. Der skal være plads til alle typer lystfiskere i SLF. Så ønsker man at hjemtage et par gode spisefisk jævnligt, er dette selvfølgelig fuldt acceptabelt. Knæk og bræk derude på søerne.


Regeln für die Benutzung von SLF-Booten mit online Buchung.

Kontaktperson: Ole Meier 23820821. 

Bevor Sie eines der Boot benutzen:

-Bitte notieren Sie die von Ihnen gewählten Abfahrt –und Ankunftszeiten.

-Die notierten Zeiten müssen eingehalten werden.

-Wenn ein Boot 30 Minutten nach Buchungszeitpunkt nicht in Gebrauch ist, kann dieses als freies Boot betrachtet werden.

- Der Bootsführer hat die Pflicht, sich über die geltenden Sicherheitsregeln zu informieren und diese einzuhalten.

Wenn Sie mit der Benutzung des Bootes fertig sind:

-Bitte das Boot sauber und aufgeräumt hinterlassen.

-Bei Mägeln, wie z.B. defekte Schlösser, Ruder oder Anker, informieren Sie bitte den Materialwart.

-Bitte hängen Sie den Schlüssel wieder an seinen Platz zurück.

-Inhaber eines Bootsschlüssel dürfen höchsten zwei Buchungen gleichzeitig tätigen.

Bitte beachten Sie aktuelle Änderungen im Regelwerk und informieren Sie sich unter: www.s-lf.dk

Geben Sie Acht auf unsere Fische und Natur – Dies sichert unsere Zukunft.

Regeln für die Benutzung von SLF-Booten mit manuller Buchung

Kontaktperson: Ole Meier 23820821.

Bevor Sie eines der Boot benutzen:

-Kontrollieren Sie im Kalender, dass das gewünschte Boot nicht bereits gebucgt ist.

-Schreiben Sie Ihren Namen auf die Seite mit dem gewünschten Buchungsdatum.

-Bootsnummer sowie gewünschte Abfahrt –und Ankunftszeit müssen notiert werden.

-Die notierten Zeiten müssen eingehalten werden.

-Wenn ein Boot 30 Minutten nach Buchungszeitpunkt nicht in Gebrauch ist, kann dieses als freies Boot betrachtet werden.

- Der Bootsführer hat die Pflicht, sich über die geltenden Sicherheitsregeln zu informieren und diese einzuhalten.

Wenn Sie mit der Benutzung des Bootes fertig sind:

-Bitte das Boot sauber und aufgeräumt hinterlassen.

-Bei Mägeln, wie z.B. defekte Schlösser, Ruder oder Anker, informieren Sie bitte den Materialwart.

-Bitte hängen Sie den Schlüssel wieder an seinen Platz zurück.

-Inhaber eines Bootsschlüssel dürfen höchsten zwei Buchungen gleichzeitig tätigen.

Bitte beachten Sie aktuelle Änderungen im Regelwerk und informieren Sie sich unter: www.s-lf.dk

Geben Sie Acht auf unsere Fische und Natur – Dies sichert unsere Zukunft.