Artikler
 • Klubmesterskabogpokal.png
 • reklamebanner.png
 • slfogisk.png
×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med id: 64

 

Referat fra generalforsamling 18/1-2020 i Sorø Lystfiskerforening.

 Afholdt lørdag kl. 14.00 i klubhuset. Der var 32 medlemmer til generalforsamlingen.

 

Pkt. 1 - Valg af dirigent: Peter Machholdt valgt.

 

Pkt. 2 - Formandens beretning v/ Peter Machholdt

Formandsberetning for 2019.  

Så gik der endnu et år! Siden sidste års generalforsamling er der sket en del…

De, med god hukommelse, der var til stede ved sidste års Generalforsamling, vil kunne huske, at sådan startede jeg også sidste års formandsberetning! Genbrug, ja! Men også udtryk for at SLF hele tiden udvikles. Sådan er det… og sådan bør det være!!

Nu har jeg snart været formand i 30 år. For længe, vil nogen sikkert mene, men jeg er på valg hvert andet år, så muligheden er der! Jeg har siddet i bestyrelsen siden 1985, og været medlem siden først i 70’erne, så jeg har fulgt og påvirket udviklingen i SLF over en lang årrække. Fælles for alle mine år i bestyrelsen, er en glæde ved at lave frivilligt arbejde. I de snart 35 år jeg har siddet i bestyrelsen, har der været mange, der, i korte eller længere perioder, har været med til at løfte SLF op hvor vi er nu. Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke alle, der, i bestyrelse eller udenfor, har skabt den dejlige forening vi har i dag. I 1987 fik vi, efter mange år i diverse garager og baggårde, det klubhus, faciliteter og så mange muligheder for forskelligt fiskeri, så det er tiden der sætter grænserne. Alt dette var ikke muligt uden en masse dejlige frivillige, og jeg synes, at vi bør respektere og hylde de, der bruger deres, til tider, sparsomme fritid for at glæde andre. Apropos klubhuset, så fik det en gang maling som i dag danner rammen om vores klubliv. Siden da er det kun gået fremad, dejligt klubhus, skønne sidste år. Igen af en frivillig uden for bestyrelsen, som tog det seje træk alene. Sådan noget, sammen med alt det andet arbejde der bliver lavet uden for bestyrelsen, betyder, at vi i bestyrelsen også får tid til at komme ud at fiske.

Arrangementsmæssigt var 2019 det sædvanlige overflødighedshorn af tilbud. I klubhuset var der de sædvanlige deltagermagneter: køb-, salg- og bytteaften, Sct. Hans, Sommerferieaktiviteter og Julebanko. Vi arrangerede igen åbne karpekonkurrencer og havde div. interne konkurrencer og venskabsture med Ishøj.

Vi fik opsat skiltene med regelsæt i 2019. Ved alle 3 søer er der nu skilte ved adgangsveje og populære fiskepladser. Det har, sammen med jævnlig kontrol, minimeret antallet af ”gratister”. Vi oplever meget sjældent problemer, og med henvisning til skiltene løses det oftest med kontanter eller MobilePay. Det har givet en øget dagkortindtægt, og vil på sigt sikkert give flere medlemmer.

På seneste generalforsamling kunne vi præsentere et historisk underskud. Det bundede i de store investeringer vi lavede i klubhuset, og allerede i regnskabsåret 2019 var vi tilbage på sporet. Et så stort overskud, sammenholdt med den formue SLF har, giver os friheden til at tænke stort! Vi kan investere i bedre faciliteter eller mere fiskevand. Her skal I medlemmer på banen…. Bestyrelsen er meget opmærksomme på de fleste muligheder der byder sig. Men vi ved ikke alt! Er der blandt medlemmerne nogle der får, eller har, kendskab til f.eks. attraktivt fiskevand skal de henvende sig. Det kunne også være en havgående båd på trailer til udlån blandt medlemmerne, ja mulighederne er mange. Og i disse moderne tider er vi ikke mere end et par museklik væk, brug foreningens Facebookside til gode ideer, ris, ros eller gode oplevelser. Intet er forbudt, så længe man holder en sober tone og der er fornuft i indholdet. Bestyrelsens ønske er, at der bliver meget mere ”trafik” på Facebooksiden, og vi vil selv prøve at være mere aktive. Tanken er, at hjemmesiden skal bruges til foreningsinformationer og Facebook skal primært bruges til nyheder og aktualiteter..

Sorø Søerne er som bekendt vore hjemmevande, men som SLF-medlem kan man også fiske i andre vande. Fiskeriet på Tissø var i 2019 bedst efter sandart. Mange og store fisk blev der fanget, mens geddefiskeriet ikke levede op til tidligere år. Uvisheden om Tissø’s fremtid fik i 2019 nyt liv. Erhvervsfiskeriet skiftede aktører, og umiddelbart er det en erhvervsfisker fra Korsør, der har overtaget fiskeriet. Vi lystfiskere har over mange år og i flere omgange set, hvordan en erhvervsfisker kan påvirke og endda ødelægge en sø. Hvis den nuværende erhvervsfisker tænker kortsigtet, og fisker effektivt uden hensyntagen til reproduktionen af specielt sandart, får lystfiskeriet trange kår fremover. Fiskes der for hårdt på gydemodne sandarter, vil det tage mange år før fiskeriet igen bliver stabilt. Hvis der skal være erhvervsfiskeri på de danske søer, må vi prøve at skabe en positiv dialog om bæredygtigt fiskeri. Og så er det vigtigt at vi lystfiskere ikke leverer modargumenter i form af fangstrapporter om hjemtagelse af 20-30 sandarter på 3,5-5 kilo på en weekend, og dette fra en sårbar biotop. Så klinger det hult, når vi bebrejder en erhvervsfisker, der har betalt store summer, at han vil tjene penge. Vi skal prøve at skabe en forståelse for, at ingen danske søer kan bære et rentabelt fiskeri over længere perioder. Der skabes så store huller i årgangene, at der i perioder kun er lystfiskere på søerne. Erhvervsfiskere kommer og går! Og imens kan vi glæde os over langsom fremgang… lige indtil den næste erhvervsfisker kommer.

Som medlem kan vi også fiske i Tryggevælde Å og St. Vejle Å. Begge steder presses af erhvervsfiskeri i Køge Bugt og for sidstnævntes vedkommende en stor skarvbestand i åen. Men i St. Vejle Å skal alle aborrer genudsættes, og så kan man godt stille krav til andre. Og der virker! Intet sted i Danmark er muligheden større for en 2 kilos aborre.

Vore egne søer leverede ikke historisk fiskeri i 2019. Og dog, aldrig har vi fanget så store aborrer og karper i Sorø Sø. Den officielle sørekord for aborre blev hævet til 1,4 kilo, og det var ikke den største! En dagkortfisker fangede en på 1,47 kilo. Og sørekorden for karpe blev også slået et par gange og endte på 22.1 kilo, imponerende! Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer.

Fremtiden bringer ikke, i første omgang, maller i Sorø Søerne. Vi fik, sammen med Danske Mallefiskere, afslag på det spændende projekt med udsætning af maller i Sorø Søerne. Mest ærgerligt var argumenterne for afslaget, da de primært gik på frygten for at mallerne skulle ødelægge søerne. Afslaget blev givet uden at skele til erfaringerne fra de lande med maller, som vi kan sammenligne os med. Frygten for stor reproduktion, som kræver andre klimatiske forhold, er vildt overdrevet. Og jeg frygter mest at afslaget primært bunder i økonomi. Tænk hvis det havde positiv effekt, så kan man ikke spinde guld på fejlslagne biomanipulationer, som man har gjort i en årrække. Hvis man greb det rigtigt an, kunne det værste der kunne ske være, at det ikke havde nogen effekt. Og så havde man blot tilføjet en attraktiv sportsfisk til søerne, som kunne trække gæster langvejs fra, til glæde for lystfiskere og tilføjet yderligere til Sorøs historie.   

Jeg nævnte tidligere de dejlige rammer vi har, de ligger jo sammen med de andre søsportsklubber i et sandt kraftcenter. Det sidste kapitel i historien om byggeri ved søen, startede sidst på året da vinterbaderne til det første spadestik til deres sauna. De forventer at være færdige i foråret, og så er det sidste punktum sat i byggehistorien. Vi forventer et godt samarbejde med dem, og glæder os til at se det færdige resultat.

Slutteligt vil jeg rette en stor tak til den øvrige bestyrelse, der igen i 2019 har gjort det nemt at være formand. Samtidig en tak til alle der har ydet et stykke arbejde for Sorø Lystfiskerforening, vi er utroligt privilegerede med mange dedikerede medlemmer, som uden for bestyrelsen gør et kæmpe stykke arbejde for foreningen. Det gør arbejdet nemmere for os, og giver os samtidig troen på, at vi i foreningen er det fællesskab, der sammen prøver at forbedre foreningen. Desuden en tak til sponsorer og samarbejdspartnere.

Peter Machholdt, formand.

Beretningen godkendt.

 

Pkt. 2a - Diverse udvalgsberetninger. Alle beretninger godkendt.

 

Junior- og minijuniorudvalg : Michael Jørgensen

Junior 2019

Et fint år med mange nye juniorer, hen over sommeren 12-15 junior i bådene hver

gang. Så sommer ferie aktiviteterne giver en fin tilvækst af nye.

Vi måtte sige farvel til Laurits der skulle studere på Fyn, vi håber han vender til bage på et tidspunkt.

Der har været pres på bådene med alle de juniorer ,men der er heldigvis en god 

håndfuld der kommer og hjælper med at sejle, og med kort varsel TAK for det.

Vi havde en god tur til Hundesøen 9 junior og 4 voksne, vi startede i regn og blæst

men med hjælp lykkedes det at få sat telte op, drengene fiskede og var driv våde, men der var højt humør for der var masser af fisk, solen tittede frem og vi hyggede med gril og snak, en sjov tur både for store og små.

Og tak for donationer til junior afd. Det er vi rigtig glade for

Ny sæson ny tid onsdag 17.30-20.00

Mini junior mester, Bastian. Nr.2 Mikkel. Nr.3 Oliver.

 

Materiel og Både : Ole Meier.

I 2019 mangler vi stadig en længere stolpe for båd nr. 11 i  Tuel sø. Måske kunne vi håbe på is, så vi kunne få den monteret.

Det koster nogle knubs på vores både, når de bliver flyttet fra sø til sø, men det må vi jo acceptere, hvis vi vil bevare de arrangementer foreningen afholder.

Nogle af vores medlemmer har været en tur i Sverige . Der var de ude og fiske i nogen aluminiumsjoller, som de var meget positive over, bl.a. på grund af den store stabilitet.

Det kunne være interessant at prøve sådan en i vores søer.

Det ser ud til vi har fået en løsning på vores stangholder. Køb af komplette stangholdere, som vi sælger og beholder beslagene.

Ellers har året været nemt og uden store problemer.

Bådene kom op 2. juledag, de forventes i ca. 1 marts.

Mvh. Materialeudvalget

 

Havudvalg : Peter Macholdt. God makreltur. Vi håber på flere havture.

 

Medeudvalg: Peter Machholdt. Der er splittelse i DSF om mede.

 

"Senior" udvalg : Henning Jensen. (for Gorm Siiger) Stort fremmøde.

Pensionisterne havde et godt og velbesøgt 2019.

Disse bestod af ture på søen - 1 hornfisketur - 1 makreltur - 2 fladfisketure - 1 sildetur - Grill ved klubhuset - 2 ørred ture fra kysten og ikke mindst den årlige julefrokost med 17 deltagere.  Aborre turen til St. Vejle å i marts havde en aborre som dagens største 1750 gr.

Ida fra Reersø som vi havde dejlige ture med sejler ikke mere. Da skipper Knud har dårligt helbred.

Mødet i 2020 til planlægning af dette års program havde 14 deltagere (flot fremmøde)

Tak til alle deltagerne i 2019 - Håber på godt fremmøde 2020

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

På pensionisternes vegne - Gorm Siiger

 

Om Dameturen: Henning Jensen: Nyt medlem som vinder.

 

Karpeudvalget : Paul Bräsel.

Årsberetning karpeudvalg 2019

- Tak for den gode sammearbejde med SLF og bestyrelsen

- 2019 har været et særlig godt år i forhold til karpefangster

- Bestanden vokser med rigtig mange fisk over 15kg

- Særlige fangster: Ny sørekord skælkarpe: 18,200kg og spejlkarpe 22,100kg (Morten Rasmussen)

- Karpeudvalg har vedligeholdt diverse pladser rundt om de forskellige søer.

Konkurrencer 2019

SLF + karpeudvalg afholdte i alt 5 konkurrencer

1.Pedersborg cup maj 2019 (Jan Holm)

3 karper op til 11.8kg fordelt på 4 pladser

WCC 1.afdeling Sorø sø (maj 2019) – (17 hold)

15 fisk i alt - største på 16,2kg

WCC 2.afdeling Tuelsø (juni 2019)

11 fisk i alt – største på 7,6klg

Vinder blev et hold fra Danske karpefisker helt op fra Aalborg som tog afsted til Lac de Madine i Frankrig i september 2019, også fangede en 20kg+ fisk der og kom tilbage med en meget positiv oplevelse.

Vi gentager konkurrencen i 2020 hvis der er interesse nok.

Sorø Karpecup 2019 (august 2019)

Danmarks største karpekonkurrence – konkurrencen var fuld booket

Der blev fanget 16 fisk og folk var meget positiv over at konkurrencen har ”oppet” sig igen, med masser af fede præmier og hyppige opdateringer undervejs.

Vi gentager konkurrencen i 2020

Pedersborg cup september 2019 (Jan Holm)

7 karper fordelt på 3 pladser op til 12,3

Ud over konkurrencerne planlægger vi en fælles weekendtur hvor alle aktive medlemmer af karpeudvalget er velkommen.

Vi tænker at besøge et kommercielle fiskevand eller Næstved kanalen. Selve hyggen skal står i fokus.

 Vi siger tak til alle deltager, sponsorer og gøre opmærksom på at der altid er plads til flere aktive deltager og medlemmer i SLF´s karpeudvalg.

Vi har brug for folk der har lyst til ”tage fat” og gøre en forskel, så vi kan blive ved med at afholde disse konkurrencer som tiltrækker karpefisker fra hele Danmark og udlandet.

 

Pkt. 2b - Uddeling af pokaler og storfangernåle, som følger:

KLUBMESTRE 2019:

Klubmesterskabet, ferskvand:

Senior:

 1. Morten Rasmussen 62 point
 2. Paul Bräsel                      53 point
 3. Karsten Pedersen 43 point

Klubmester Junior:

 1. Rasmus Jørgensen 30 point
 2. Simon Hoff-Clausen 25 point
 3. Noah Strand                       23 point

Havmesterskab .

 1. Gorm Siiger                                77 point.
 2. Ole Meier                                    61 point
 3. Svend Aage Christensen        38 point

Pokaler:

Aborrepokal: Karsten Pedersen, 1,400 kg – Sorø Sø

Geddepokal: Dennis Hansen, 8,300 kg – Sorø Sø

Sandartpokal: Allan Larsen, 2,525 kg – Tuel Sø

Karpepokalen: Morten Rasmussen, 22,100 kg – Sorø Sø

Ålepokalen: Morten Rasmussen, 1,750 kg – Sorø Sø

Ørredpokal: Jørgen Christensen 1,700 – Storebælt

Torskepokal: Jesper Johannesen, 10,100kg – Øresund

Big Game-pokal: Morten Rasmussen (Karpe, 21,000kg)

Junior aborrepokal: Frederik A. Hansen, 0,599 kg – Sorø Sø

Junior geddepokal: Bastian Sichlau, 7,200 kg – Sorø Sø

Junior sandartpokal: -

Junior karpepokal: -

Storfangerpokalen: Morten Rasmussen (Karpe, 22,100kg)

Årets Lystfisker: Carsten Henriksen

 

Pkt. 3 - Aflæggelse af det reviderede regnskab: Regnskabet udleveret på generalforsamlingen. Der er i 2019 ikke foretaget større investeringer og trods højt aktivitetsniveau er bankbeholdningen vokset med godt 55.000 kr.

 

Pkt. 4 - Indkomne forslag: Ingen forslag.

 

Pkt. 5  - Valg:                                                    

Formand Peter Machholdt blev genvalgt.

 

Pkt 5a - Bestyrelsesmedlemmer: Karsten Pedersen og Michael Jørgensen genvalgt for 2 år.

Suppleant Christian Hartoft genvalgt for 2 år.

 

Pkt. 6 -  Valg af bilagskontrollant: Ole Mørkeberg genvalgt.

 

Pkt. 7 - Eventuelt:

Jørgen Christensen om det altid gode oplevelse det er, at være til generalforsamling og andre aktiviteter i Sorø LF.

Peter Machholdt og flere andre i salen, om muligheden for at kunne tilbyde mere fiskevand, forsøg på dialog omkring de nærliggende søer.

Chr. Hartoft, : Indsend flere billeder. Nu er der fremvisning af billeder via digital fotoramme i vinduet mod søstien.

En tak fra formanden for god stemning og orden.

Generalforsamlingen sluttede med Soraner-leve ca. kl. 16.00.

Som referent: Martin Blond-Sørensen

Dirigent: Peter Machholdt                                         Formand: Peter Machholdt

 

 

gf20 12 3